Ustvarjalna platforma INDE je ekipa mladih, ki so zasedli zapuščeno in propadajočo tovarno INDE v Kopru. Iz potrebe po pomanjkanju avtonomnih, neprofitnih in nekomercialnih prostorov so sobe tovarne preuredili v prostore namenjene prostem ustvarjalnem izražanju, izmenjavi idej in praks, koncertom, razstavam in drugim vsebinam. Tovarna je trenutno v lastni dveh propadlih podjetji, Kraškega zidarja in Konstruktorja.

Člani platforme prav iz tega naslova opozarjajo na problematiko izkoriščanja delavcev, na probleme mladih, na slabo stanovanjsko in zaposlitveno politiko, problematiko vedno večjega števila revnih ter brezdomnih in na druge aktualne problematike.