Mark Pleško je doktoriral iz fizike jedra in osnovnih delcev pri 25-ih letih. Je ustanovitelj in direktor družbe Cosylab, ki je zrasla v mednarodno podjetje s preko 150 zaposlenimi in je vodilna na svetu v svoji niši krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike ter za protonsko terapijo raka. Poleg podjetja Cosylab je direktor podjetij Tehnodrom in Letrika Sol, član upravnega odbora švicarske družbe AAT, predsednik upravnega odbora Inštituta “Jožef Stefan”, član upravnega odbora Društva za promocijo in tehnično kulturo (ZOTKS) ter član Programskih svetov Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Je prejemnik nagrade Evropskega društva za fiziko za nadzorne sisteme v eksperimentalni fiziki, redni član Inženirske akademije Slovenije, od leta 2013 član EU-Japan Business Round Table, skupine 50-ih predsednikov in direktorjev najvplivnejših podjetij iz EU in Japonske, ki dajejo priporočila evropski komisiji in japonski vladi v gospodarskih zadevah.