Dana Verč je 21-letna flavtistka in študentka 3. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je svojo glasbeno pot sicer začela s petjem. Zase pravi, da se izogiba tekmovalnosti, ker ji ne vzbuja prijetnih občutkov, a je kljub temu osvojila kar nekaj visokih nagrad na regijskih, drţavnih in mednarodnih nivojih, med njimi izstopata 2. nagrada ter zlata plaketa in posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja na lanskem 45. drţavnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije Temsig. Dana je tudi članica domače zasedbe Kraške pihalne godbe. Nazadnje je imela vidnejšo vlogo v zanimivem projektu, t.i. komičnem koncertu, izvedenim v SNG Nova Gorica (koprodukcija Nova filharmonija) z
naslovom Koncertna mora v reţiji Jaše Jamnika in pod dirigentsko taktirko Simona Perčiča.