Damijan Stepančič je ilustrator, slikar in stripar, ki je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Že kot srednješolec je stripe objavljal v Pilu, Cicibanu in tudi danes se pretežno ukvarja z mladinsko knjižno ilustracijo. Med mnogimi nagradami, ki jih je Stepančič prejel, se gotovo lahko posebej pohvali z dvema Smrekarjevima plaketama in Levstikovo nagrado. S svojimi ilustracijami je opremil številne mladinske knjige in učbenike. Narisal nam je podobo Pavčkovega Jurija Murija, opremil otroške pesmi Daneta Zajca, strip Andreja Rozmana – Roze, zgodbe Petra Svetine in Flisarjevega Čarovnikovega vajenca, roman Vinka Möderndorferja, Tavčarjevo Visoško kroniko, Cankarjeve Hlapce … Na svojevrsten način je ilustriral tudi Zdravljico.