Mladinski pevski zbor Borea deluje od septembra 2017 pod okriljem glasbenega društva InMusic. Sestavlja ga 17 dijakov in študentov s Krasa in Brkinov, ki jim je skupna želja po petju, širjenju kvalitetne pevske kulture ter druženju.

Zbor vodi Polona Prosen, magistrica glasbene pedagogike, ki pevce vsak petek na dvournih vajah pridno pripravlja na nastope, jih uči vokalne tehnike in pravilnega klasičnega petja ter jih seznanja z raznolikim klasičnim in sodobnim pevskim repertoarjem.

V času svojega delovanja so nastopili že na številnih koncertih in revijah. Letos pa pripravljajo tudi prvi samostojni koncert (v maju 2019).